Hoe lang duurt een bouwtraject

De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met L&O Architecten. Wat kost bouwenEvenals de tijdsduur zijn ook de kosten van het bouwproces afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. We kunnen vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit, op basis daarvan kan vervolgens een globale indicatie worden geven van de te verwachten kosten. Algemeen moet met de volgende posten rekening worden gehouden: bouwkundig, installaties, vaste inrichting (zoals o.a. een keuken), architect, constructeur, diversen/onvoorzien, legeskosten en BTW.

Hoe kies ik een aannemer

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiƫle vereisten voor een goede samenwerking en een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Opdrachtgevers van referentieprojecten kunnen over een aannemer veel informatie verschaffen. Ook kan het nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is niet altijd de beste. L&O Architecten kan u adviseren op grond van zijn ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Tevens kunnen wij inschatten of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Slechts een vergunningstekening is lang niet toereikend om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Zorg dus dat alles deskundig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of technische omschrijving voordat gestart wordt met bouwen. De kosten die men op een architect wil besparen worden doorgaans in veelvoud aan een aannemer weer uitgegeven.