Waarom een architect

Een architect is als geen ander in staat om persoonlijke wensen te vertalen in realiteit. Hij maakt niet alleen een ontwerp maar begeleidt het hele bouwproces. Een professional die met vele schetsen en gesprekken vorm geeft. Hij is inventief en creatief en beschikt over een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen. Hierdoor ziet hij mogelijkheden waar u zelf niet opgekomen was. Een architect luistert, kijkt, overlegt en vertaalt smaak en individuele wensen in een passend ontwerp. Bovendien is hij de technicus die het hele proces overziet, begeleidt en coördineert.

Architect is geregistreerd

In Nederland is de titel architect wettelijk beschermd. Alleen architecten die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel architect voeren. De architecten van L&O staan ingeschreven in het architectenregister van de Stichting Bureau Architectenregister (SBA). U bent hiermee verzekerd dat we over goede vakbekwaamheid en kennis beschikken om u ideeën en wensen vorm te geven en te realiseren.

Wat kost een architect

Een architect vraagt advieskosten voor zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een éérste gesprek kost u niets en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Overeenkomst met architect

Voor opdrachten die L&O Architecten uitvoert zijn De Nieuwe Regeling 2005 (DNR –2005) van toepassing. In dit document zijn afspraken met een architect vastgelegd. U vindt informatie terug over het totstandkomen van een opdracht, de wederzijdse verplichtingen die worden aangegaan en de aansprakelijkheid van de architect. In de bijbehorende standaard taakbeschrijvingen zijn omschrijvingen te vinden van de standaard- en mogelijke werkzaamheden van een architect. Het specifieke karakter van elke opdracht betekent wel dat aanvullende afspraken noodzakelijk zijn. Onderwerpen als de werkzaamheden van de architect, budget  advieskosten van L&O Architecten, adviseurskosten van derden en bijkomende kosten worden per opdracht worden vastgelegd.